Žalúzie a rolety - RST Rolety

Vitajte

predpokladáme, že máte záujem o tieniacu techniku, čo je skrátený výraz pre rolety, žalúzie, sieťky proti hmyzu, zatemňovacie textílie a pod. Určite chcete zlepšiť tepelnú a svetelnú pohodu Vášho domu, bytu alebo pracoviska. Chcete znížiť tepelné straty až o 20 % a chcete zabrániť prehrievaniu Vašich miestností odrazením až 70 % slnečného žiarenia. Chcete šetriť v zime na vykurovaní a v lete na vetraní a klimatizácii.

 

 

žalúzia vonku                                           medziokenná žalúzia                                 vnútorná žalúzia

Jednoducho chcete znížiť náklady, zvýšiť klimatickú pohodu, zlepšiť kvalitu spánku Vás, Vašich detí a Vašich hostí. V neposlednom rade chcete zatemňovacou technikou prispieť k novému a dovolíme si povedať k vylepšenému vzhľadu Vašich okien a celého objektu. Ľavý obrázok znázorňuje priebeh teplej a chladnej zóny pri použití správne zatepleného okna a prekladovej skrine zabraňujúcej únikom. Pravý obrázok naopak znázorňuje miesta únikov tepla a ich zbytočné straty, ktorým je možné zabrániť použitím správnych prvkov už počas výstavby.

 

Odpovede na mnohé Vaše otázky a návody na ich riešenie nájdete na našej stránke a v jednotlivých podstránkach. Nejde nám o to aby sme Vám iba ukázali množstvo krásnych obrázkov, ale aj o vysvetlenie či je rozumnejšie zvoliť roletu alebo žalúziu. Priamo na stránke je mnoho informácii, ale nie je možné dať na ňu všetko. Preto sme si pomohli prospektami našich partnerov, ktorí nám dodávajú svoje komponenty a výrobky, pretože oni priamo nedodávajú drobným odberateľom teda klientom ktorých potreby, túžby a priania zabezpečujeme a plníme my.

Vstúpili ste do správnych dverí.

U nás nájdete to čo potrebujete, a pribalíme Vám k tomu seriózny prístup, odpovede na Vaše otázky pri osobnej konzultácii v našej výstavnej miestnosti, a možnosť vyskúšať si funkčné modely produktov, o ktoré máte záujem. Ponúkame Vám slovenské výrobky čiastočne zo zahraničných komponentov, ktoré sa úspešne uplatňujú aj na nemeckom a francúzskom trhu, / až 90 % našej produkcie / nakoľko zodpovedajú tam obvyklej a požadovanej kvalite a majú primeranú cenu.

Neváhajte nás kontaktovať a požiadať o radu, alebo o viac informácií.

Naša stránka je určená nie len pre záujemcov, ktorí chcú využívať nesporné prínosy tieniacej techniky, ale aj pre projektantov, stavebné firmy, montážnikov a predajcov.

Pre projektantov,

máme / okrem toho, čo je na stránke - široký výber profilov, možností osadenia, farebného prevedenia a pod./ kvalitne spracované „Pokyny pre projektovanie a realizáciu“ a kompletné technické podklady a detaily spracované tak, aby ich bolo možné jednoducho prevziať priamo z DVD do projektovej dokumentácie.

Pre stavebné firmy

je v prvom rade určený náš sortiment roletových a žalúziových prekladových skríň. Tento prvok podstatne zjednodušuje vytváranie nadokenného prekladu, / pričom nie je potrebné šalovanie, armovanie a betonáž / tým, že ho nahrádza skriňou umožňujúcou následnú, alebo dodatočnú montáž rolety alebo žalúzie vrátane ďaľšieho príslušenstva ako sú sieťky, plátno a pod. K dispozícii sú všetky návody a technické podklady pre správne osadenie a montáž skríň.

Pre montážnikov a predajcov

tieniacej techniky máme ponuku na spoluprácu spojenú so zaškolením a poskytnutím všetkých potrebných podkladov a návodov.

Ponuka na spoluprácu

po vzájomnej dohode, platí aj pre projektantov a stavebné firmy, a je spojená s primeraným ohodnotením, v závislosti na realizovanom obrate.

Vaša RST Rolety

 

Kontakt

RST ROLETY s.r.o.
Partizánska 73 – areál TANAX
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel:0915 89 00 89
rstrolety@rstrolety.sk

Staviate ? Projektujete?

Používajte prekladové skrine zabudované počas výstavby umožňujúce dodatočnú montáž roliet alebo žalúzii